Zakładanie lokaty bankowe j jest poważną decyzją konsumencką. Lokata jest rodzajem bankowego instrumentu. Klient decydując się na lokatę zawiera pewną umowę z bankiem. Taka umowa skutkuje zobowiązaniem i jest najważniejszą decyzją danego konsumenta. Konsument zakłada konto, kupuje dom, czyli zaciąga kredyt hipoteczny, decyduje się oszczędzać na emeryturę i dodatkowo wybiera lokatę bankową. Decyzji konsumenckich podejmuje zatem szerokie spektrum. Zakup lokaty  czyli zawarcie umowy Zakup lokaty jest zawarciem pewnej umowy. Niezbędna […]

Categories: Inwestowanie